Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin của đơn vị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 450_huong_dan_cap_nhat_noi_dung_va_hoat_dong_cong_thong_tin_dien_tu_cua_don_vi_810202023.pdf
07/TTTT-CTGDCác văn bản khác 08-10-2020
2 Công điện 1224/CĐ-BCĐ V/V tăng cường phòng chống dịch Covid-19 cho kì thi tốt nghiệp THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_viec_tang_cuong_phong_chong_dich_covid_19_cho_ki_thi_tot_ngiep_7820207.pdf
2935/UBND-VXCác văn bản khác 07-08-2020
3 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 36-2018-tt-btc_15720208.pdf
File thứ 2: 323-qd-btc_15720208.pdf
36/2018/TT-BTCCác văn bản khácBộ Tài chính15-07-2020
4 CV 1456/QĐ-BCĐ quyết định về điều chỉnh 1 số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đv cơ sở GD mầm non và cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP.HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1588230572542389_35202019.pdf
1456/QĐ-BCĐCác văn bản khác 02-05-2020
5 CV 211/GDĐT Về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho học sinh đi học lại.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 211huong_dan_danh_gia_theo_bo_tieu_chi_35202020.pdf
211/GDĐTCác văn bản khác 28-04-2020
6 CV 1371/QĐ-BCĐ quyết định về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở GD mầm non và cơ sở GD phổ thông trên địa bàn TP. HCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1587691719623795_35202020.pdf
1371/QĐ-BCĐCác văn bản khác 25-04-2020
7 Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19_3_1_3520209.pdf
19/CT-TTgCác văn bản khác 25-04-2020
8 CV số 16/CT-TTg Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20200331115953file20200331115303file2020033111281716ct-ttg31032020-signed10_313202021.pdf
16/CT-TTgCác văn bản khác 31-03-2020
9 Luật giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 96_luat_giao_duc_262202010.pdf
43/2019/QH14Các văn bản khác 26-02-2020
10 CV 180/MT-VP V/v góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1581582199957572mp4_132202019.pdf
180/MT-VPCác văn bản khác 13-02-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích