Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung

Bí thư

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Phó Bí thư

Trần Mạnh Hà
Trần Mạnh Hà

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

Cao Thị Mơ
Cao Thị Mơ

Thư ký

Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt

Đảng viên

Nguyễn Xuân Giang
Nguyễn Xuân Giang
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Bùi Thị An
Bùi Thị An
Phạm Thị Thanh Ngọc
Phạm Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Bá Lâm
Lê Bá Lâm
Trần Minh Đức
Trần Minh Đức
Vương Huy Sơn
Vương Huy Sơn
Lê Hoàng Thái
Lê Hoàng Thái
Lê Lệ Thúy
Lê Lệ Thúy
Dương Thị Kiều Oanh
Dương Thị Kiều Oanh