Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung
Thứ ba, 19/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 67

Về nhắc lại nhắc nhở công văn số 1301/GDĐT-TC rà soát, thống kê trình độ cán bộ, công chức, viên chức (gửi lại file tổng hợp toàn bộ danh sách của đơn vị)

Thực hiện công văn số 1359/UBND-VX ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc rà soát, thống kê trình độ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

            Căn cứ vào văn bản số 1301/GDĐT-TC ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc rà soát, thống kê trình độ cán bộ, công chức, viên chức.

            Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổng hợp, báo cáo về trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến thời điểm tháng 5/2020 (theo mẫu đính kèm) gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 20 tháng 5 năm 2020 bằng văn bản và kèm theo file Excel (gửi về địa chỉ email: cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn).

Lưu ý: Gửi toàn bộ danh sách tất cả cán bộ công chức, viên chức.

          Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp về
Phòng Tổ chức cán bộ (SĐT: (028)38290927) - Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn.

          Đề nghị Thủ trưởng của các đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu./


Tin cùng chuyên mục

88