Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung

Có 146 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV 3527/SGDĐT-TCCB Về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 5, mô đun 9 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-so-3527-cua-so-gddt-ve-trien-khai-boi-duong-dai-tra-m598122021141611_2012202121148.pdf
3527/SGDĐT-TCCBVB-CV của Sởadmin07-12-2021
2 CV 3166/SGDĐT-VP Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo 3166/SGDĐT-VPVB-CV của Sởadmin18-11-2021
3 CV 3013/SGDĐT-GDTrH Về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3013-thi-nghe-2020-20213112021142927_411202192721.pdf
3013/SGDĐT-GDTrHVB-CV của Sởadmin04-11-2021
4 CV 2590/KH-SGDĐT Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2590-kh-cong-tac-dam-bao-an-toan-pc-dich-covid-19-cua-nganh-gd-nh-2021-20222492_269202112.pdf
File thứ 2: 2590-ke-hoach-cong-tac-dam-bao-pc-dich-covid-19-cua-nganh-giao-duc2492021171231_2692021123129.docx
2590/KH-SGDĐTVB-CV của Sởadmin25-09-2021
5 CV 2313/SGDĐT-KTKĐ Về hướng dẫn đăng kí nhập học lớp 10 THPT NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20210823085733diemchuan2021_238202195555.pdf
2313/SGDĐT-KTKĐVB-CV của Sởadmin23-08-2021
6 QUYẾT ĐỊNH 2999/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyetdinh2999-ubnd-vxkehoachnamhoc2021-2022_2082021112123.pdf
2999/QĐ-UBNDVB-CV của UBNDadmin20-08-2021
7 CV số 2249/SGDĐT-CNTT Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm vắc xin ngừa Covid-19 2249/SGDĐT-CNTTVB-CV của Sởadmin13-08-2021
8 CV số 01/QĐ-THPT-LT Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2-quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tuyen-sinh-10-nh-2021-2022_138202116339.pdf
 VB của Trườngadmin13-08-2021
9 CV số 05/KH-THPT-LT về Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1-ke-hoach-tuyen-sinh-10-nam-hoc-2021-2022_138202116055.pdf
File thứ 2: ke-hoach-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-2021-2022_138202116055.pdf
 VB của Trườngadmin13-08-2021
10 CV số 2551/UBND-VX Về việc không tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img20210801181724_182021182149.jpg
2551/UBND-VXVB-CV của UBNDadmin01-08-2021
11 CV số 2155/SGDĐT-KTKĐ Về việc bổ sung dữ liệu tuyển sinh lớp 10 NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2155-ts10-2021-2022_307202117464.pdf
2155/SGDĐT-KTKĐVB-CV của Sởadmin30-07-2021
12 CV số 3120/BGDĐT-QLCL V/v chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1320_2572021132346.jpg
3120/BGDĐT-QLCLVB-CV của Bộadmin24-07-2021
13 CV 2059/UBND-VX Về khai báo y tế điện tử tại TPHCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-ve-khai-bao-y-te-tren-dia-ban-tphcm_2362021215211.pdf
2059/UBND-VXVB-CV của UBNDadmin23-06-2021
14 Kế hoạch v/v thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND về việc siết chặt và tăng cường các hiện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-10-cua-ubnd-tphcm_2162021161549.pdf
/KH-THPT-LTVB của Trườngadmin21-06-2021
15 CV 1803/SGDĐT-CTTT Về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBNDTP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1803-thuchienct10_2162021135010.doc
1803/SGDĐT-CTTTVB-CV của Sởadmin21-06-2021
12345678910

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích