Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung
Thứ sáu, 28/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 646

Thông báo kế hoạch tập trung học sinh đầu năm 2020-2021

Thời gian: - Khối 10: Sáng ngày 31/8/2020 bắt đầu từ 7h30 - 11h00. - Khối 11 và 12: Chiều ngày 31/8/2020 bắt đầu từ 13h30 - 17h00 Mục đích: - Tổ chức cho học sinh khối 10 học tập nội quy nhà trường. - Bầu ban cán sự lớp. - Vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021

I. Địa điểm và thời gian

 - Thời gian: 

+ Khối 10: Sáng ngày 31/8/2020 bắt đầu từ 7h30 - 11h00.
+ Khối 11 và 12: Chiều ngày 31/8/2020 bắt đầu từ 13h30 - 17h00. 

- Địa điểm: trường THPT Linh Trung.
- Trang phục: Đồng phục Thể dục (HS khối 10 mặc đồng phục Thể dục cấp II hoặc đồ Thể dục trường (nếu có)).

II. Nội dung hoạt động

1. Khối 10: học tập nội quy nhà trường, xếp hàng, phổ biến cách tính điểm thi đua, bầu ban cán sự lớp và lao động vệ sinh lớp học….
- Nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn.
- GVCN Khối 10 tập trung vào lúc: 7 giờ sinh hoạt cùng BGH trước khi lên lớp.
- Sơ đồ phòng học theo kế hoạch của nhà trường.
* Lưu ý: GVCN sinh hoạt kỹ nội dung thang điểm hạnh kiểm học sinh.

2. Khối 11, 12: bầu ban cán sự lớp, vệ sinh lớp học….
- Nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn.
- GVCN Khối 11 + 12 tập trung vào lúc: 13 giờ sinh hoạt cùng BGH trước khi lên lớp.
- Sơ đồ phòng học theo kế hoạch của nhà trường.
* Lưu ý: GVCN sinh hoạt kỹ nội dung thang điểm hạnh kiểm học sinh.

 

Tin cùng chuyên mục

88