Chào mừng bạn đến với website THPT Linh Trung
Thứ sáu, 6/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 173

Thông báo và hướng dẫn cập nhật nhiệt độ dành cho GV-NV (quanly.hcm.edu.vn)

Nhập nhiệt độ: dành cho GV-NV được phân quyền

Chọn nút Nhập nhiệt độ, chọn lớp cần nhập, chọn buổi Sáng/Chiều (buổi học của HS) > Danh sách lớp sẽ hiển thị. Thời gian nhập hiển thị giờ hệ thống và được lưu giữ.
Nút Đặt nhiệt độ mặc định sẽ gán tất cả học sinh có trong DS là Nhỏ hơn 37.5 độ.
Nhập nhiệt độ: nhập nhanh các số từ 0 đến 6 hoặc kí tự N (chi tiết xem trong DS nhiệt độ)

Tin cùng chuyên mục

88