Tập ảnh : 2022-03-20-ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LINH TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2022

164